Prije – početak čišćenja

Tavan – poslije čišćenja