Ekousluge Ivan Šibenik

Tel. 099 746 74 90

Čišćenje tavana u sv. Filipu i Jakovu i Pakoštanima

1. rujna 2016

Prije – početak čišćenja

Tavan – poslije čišćenja